Customers for everything giv-
en to us, We are all hard to a-
ccomplish, I Their aim is to d-
o better.
blanchete de facturi fiscale din hirtie securizată cu tipar de orice complexitate
§ blanchete format A4 pentru imprimante de oficiu
§ blanchete in bandă de format solicitat cu perforaţie pentru imprimante cu matrice

blanchete de facturi fiscale personalizate din  hîrtie securizată – pentru intreprinderi mari cu facturari zilnice de mari proportii. Aceste blanchete pot fi in file separate sau banda continua cu linii de rupere la alegerea clientului.