Customers for everything giv-
en to us, We are all hard to a-
ccomplish, I Their aim is to d-
o better.
Servicii

consultări în modalităţi şi mijloace de etichetare
designul etichetelor şi pregătirea de tipar
pregătirea machetelor electronice de etichetă pentru termoimprimare
istalarea şi ajustarea mijloacelor tehnice de imprimare
§    instalarea şi ajustarea imprimantelor termo
§    introducerea datelor in cintare electronice şi ajustarea tiparului
imprimarea membranei pentru mezeluri
pregătirea machetelor pentru imprimarea sticherelor
imprimarea sticherelor